" ویژه‌نامه روز اسناد ملی و میراث مکتوب "  توسط نشریه علمی - دانشجویی آرشیو منتشر شد.

17  اردیبهشت ماه در تقویم با نام " روز اسناد ملی و میراث مکتوب" نامگذاری شده است. 

ویژه نامه آرشیو، شماره دوم  


+++ برای دریافت فایل ویژه‌نامه اینجا کلیک نمایید +++