این فصلنامه با همراهی کمیته آرشیو و پژوهشکده اسناد، در آستانه روز اسناد ملی و میراث مکتوب، نشست مشترک را با حضور آرشیو دوستان و آرشیویست ها در سالن پرهام آرشیو ملی ایران برگزار کرد. 

هدف از برگزاری این نشست، ارتباط بیشتر و فعالیت بیشتر علاقمندان به آرشیو و با محوریت کنگره چهارم بود. 


در ابتدای نشست آقایان دکتر عزیزی، دکتر رضایی و دکتر خسروی به بیان نظرات و دیدگاه های خود در خصوص بهبود فعالیت‌های ترویجی آرشیو ملی ایران، نقش انجمن کتابداری و کمیته آرشیو این انجمن پرداخته و سپس به مناسبت صمیمانه بودن نشست از حضار خواسته شد تا به بیان نظرات و دغدغه‌های خود بپردازند.

در کنار دانشجویان ارشد مطالعات آرشیو دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران و نیز آرشیویست‌های آرشیو ملی، خانم دکتر ناخدا مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران و خانم کبیری از آرشیو صدا و سیما به بیان نظرات خود پرداخته و از این بین بر لزوم افزایش دانش‌ و مهارت دانشجویان مطالعات آرشیوی تاکید نمودند.

همچنین در این نشست پیشنهاد شد که چنین جلساتی از نوع هم‌افزایی و در جهت تعامل و مشارکت بیشتر در زمینه آرشیو ادامه یابد و محدود به روز و مناسبت خاصی نباشد.

در پایان نیز، به مناسبت این روز ویژه‌نامه‌ای توسط نشریه علمی دانشجویی آرشیو منتشر شد که در انتهای نشست بین حضار توزیع گردید.