در اقدامی نوین، فصلنامه علمی دانشجویی آرشیو دانشگاه الزهرا اقدام به انتشار ویژه نامه سومین کنگره متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران کرده است. کنگره سالانه متخصصان علم اطلاعات ودانش شناسی در 14و15آبان ماه برگزار خواهد شد. 

*****این نشریه از جناب آقای دکتر رضا رجبعلی بیگلو به دلیل اشتباه چاپی به وجود آمده در نسخه چاپی عذرخواهی می‌نماید.*****

+++برای دانلود اینجا مراجعه کنید+++