فصلنامه علمی- دانشجویی آرشیو روز ملی آرشیو را به اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، آرشیو دوستان و علاقمندان تبریک عرض می‌نماید.